Missie, visie en strategie

Iedere dag zijn alle medewerkers bezig met het verwezenlijken van de missie van uw onderneming. Of niet? Vaak creëren medewerkers een eigen beeld van datgene wat van belang is. Welke rol speelt de missie en de visie in uw onderneming?

Missie
De missie/visie van een organisatie is een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de bedrijfsvoering. Het bepaalt de doelstellingen en de strategie en van daaruit de inrichting. In het boek ‘Kus de visie wakker’ wordt dit op een aansprekende manier uitgewerkt.

De missie geeft aan wat we willen bereiken. Wie zijn we, waarom bestaan we (vandaag) en waarom moeten we blijven bestaan (over 5 jaar)? Wat is onze toegevoegde waarde? Wat maakt ons uniek waardoor we klanten kunnen (blijven) binden?

Visie
De visie geeft aan hoe de organisatie de omgeving ziet en hoe zij zichzelf ziet daarin opereren. Het gaat om het perspectief op de lange termijn (5 jaar). Verwachte ontwikkelingen spelen een grote rol. Waar gaat het heen, waar gaan wij heen? Bij missie en visie zijn de eigen (kern)waarden van de organisatie en haar passie belangrijke ingrediënten. De visie moet echt en evenwichtig zijn. Organisaties die zo’n visie kunnen formuleren en ernaar kunnen handelen, blijken gemiddeld veel succesvoller.

Het gaat uiteindelijk om de collectieve ambitie: de optelsom van waarden, passie, visie en missie.

Missie Visie? Visie missie?
Volgens de schrijvers van het boek ‘Kus de visie wakker’ is visie de verzamelnaam voor begrippen als bedrijfsfilosofie, missie, guiding principles, credo, essentie, DNA, ziel. Er zijn genoeg mensen die een bedrijf starten vanuit een idee of strategie (‘ik zie een gat in de markt’) en pas later komen tot het formuleren van een visie en missie.

Doelstellingen en strategie
De output van de collectieve ambitie is de input voor de ondernemingsdoelstellingen. Het gaat op dit niveau nog om doelstellingen op een ‘hoger’ niveau. Dat beperkt zich niet tot winst en continuïteit. Ook doelstellingen over het betreden van een nieuwe markt of een strategische fusie komen hierin voor. Bijvoorbeeld een textielbedrijf dat besluit om kunstgras te gaan ontwikkelen.

Strategie
Vanuit de doelstellingen gaan we verder met de strategie. Hoe willen we de doelstellingen bereiken? Algemene ondernemingsdoelstellingen gaan we detailleren op het niveau van ProductMarktCombinaties (PMC’s). Vanuit de strategie zijn ook andere doelstellingen (financieel, personeel, et cetera) af te leiden, maar wanneer de klant het uitgangspunt is, begint de strategie bij het formuleren van de PMC’s.