Succesfactoren bij interim-management

Bij menig organisatieverandering wordt een interim-manager ingehuurd. Blijft de opdrachtgever te veel op afstand, dan leidt dit vaak tot teleurstellende resultaten. Er blijken vijf factoren te zijn die het verschil maken tussen falen en succes bij interim-management. Succesvolle opdrachtgevers onderscheiden zich op de volgende punten.

Ze zijn actief nog voordat er een interim-manager is

Ze investeren in analyse van het probleem en de betrokken partijen. Op basis van deze inzichten analyseren ze wat er nodig is aan externe expertise. Ze houden dus de opdracht in eigen hand en blijven aanspreekpunt en eerste verantwoordelijke.

Ze kiezen zélf

Ze laten zich niet leiden door de urgentie van het probleem. Ze bouwen de mogelijkheid in van hercontractering en 'spelerswisseling'. Hiermee knippen ze de opdracht als het ware in stukjes en bouwen toetsmomenten in. Over het algemeen leunen ze niet te sterk op het interim-bureau of de interim-manager.

Ze beïnvloeden de diagnose en het plan van aanpak

De interim-manager krijgt weliswaar de ruimte, maar wordt wel gevraagd steeds terug te koppelen.

Ze blijven betrokken bij de uitvoering van de opdracht

Ze vragen zich voortdurend af wat er in het totale veranderingsproces gebeurt waarin de organisatie zich bevindt. Zijn er aanpassingen nodig? Zijn de opgetreden effecten ook de gewenste effecten?

Ze markeren de resultaten

Ze bouwen toetsingsmomenten in en evalueren op regelmatige basis. Ze nemen het stokje expliciet weer over als de interim-manager klaar is met zijn werk. Dat doen ze niet vóórdat ze grondig hebben geanalyseerd wat ze zelf (nog) moeten doen om het resultaat van de verandering te laten beklijven.

De ideale interim manager:

  1. Is een vrouw of een man met ontwikkelde vrouwelijke eigenschappen.
  2. Heeft een positieve keuze gemaakt voor het vak
  3. Werkt dicht bij mensen en haar ambitie ligt bij algemeen management
  4. Heeft een persoonlijke visie op maatschappij en bedrijf en kent zichzelf
  5. Heeft bewust gekozen voor 'vrijheid in gebondenheid'

Het goed inregelen van de inhuur van externen vraagt veel van uw organisatie. Het probleem is hoe je de juiste kwaliteit professionals dusdanig kan binden en boeien dat ze op het juiste moment beschikbaar zijn voor uw organisatie, tegen de juiste voorwaarden.

(bron: Bluecarpet en Twynstra & Gudde) en Sigma