Projectmanagement en innovatie

Voor bedrijven en organisaties is het van levensbelang zich op een efficiënte en effectieve wijze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Dat een projectmatige manier van werken hiervoor het meest geschikt is, is algemeen geaccepteerd. Wij hebben ervaring met de opzet en uitvoering van projecten die door het management zijn gedefinieerd om een bepaalde verandering te realiseren, maar ook met projecten die door de overheid worden aangereikt en gefinancierd om innovatie te realiseren. Goed projectmanagement is vooral gericht op het methodisch aanpakken van zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ factoren. Vakmanschap, instrumentatie en organisatie zijn daarin de drie samenhangende dimensies. Wij schrijven met u een projectplan, zorgen voor een projectorganisatie met uw mensen of met deskundigen vanuit ons netwerk en voeren het project in nauw overleg met u uit tot het gewenste resultaat is behaald.

Voorbeelden