Werkwijze

Hoe komt onze samenwerking tot stand? 

 1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek: uitwisselen van informatie, helder krijgen van de vraag, het bedrijf en de probleemstelling.
 2. Opstelling van een conceptvoorstel bestaande uit: vraag- en doelstelling opdrachtgever, doelstelling opdrachtnemer, situatieschets opdrachtgever, gedetailleerd en onderbouwd voorgesteld traject en kostenberekening.
 3. Presentatie conceptvoorstel. Mogelijke aanpassingen in overleg.
 4. Aangaan van een schriftelijke overeenkomst van opdracht.
 5. Uitvoering traject

  De meeste trainings- en adviestrajecten kennen de volgende stappen

  1. Persoonlijke interviews met betrokkenen.
  2. Onderzoek.
  3. Inhoudelijke samenstelling training a.d.h. van verkregen informatie.
  4. Advies aan de leiding over het uit te voeren traject.
  5. Informatie van leiding aan medewerkers over het uit te voeren traject.
  6. Opstart advies, project of training.
  7. Coaching verantwoordelijke manager van de betreffende groep.
  8. Tussentijdse rapportage aan leiding voortgang traject.
  9. Eindrapportage aan leiding.